„Sprawiedliwość działa na podobieństwo październikowego słońca: kiedy jest, grzeje nawet przy wczesnych mrozach, a kiedy jej nie ma, ziębi człeka nawet pośród najgorętszego popołudnia.”
Krakowskie baśnie i legendy: Kiedy zmartwychwstanie sprawiedliwość w Osieku?

„A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?”
Cyrus II Wielki

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”
Johann Wolfgang Goethe

Ponad 15 lat doświadczenia

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Dylickiej jest profesjonalną kancelarią prawną z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Nasza kancelaria specjalizuje się w takich dziedzinach jak prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, prawo nieruchomości oraz prawo medyczne. 

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Nasza oferta

Prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych, tworzenie i rejestracja spółek, ujawnienie zmian w KRS, przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów organów spółek, obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników, obsługa prawna transakcji nabycia i zbycia udziałów lub akcji, przygotowywanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

Prawo cywilne i spadkowe

Sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę i o odszkodowania, spory z ubezpieczycielami, dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, eksmisje, sprawy związane z ochroną własności i posiadaniem, sprawy o ustanowienie służebności gruntowych i ich zniesienie, sprawy o ochronę dóbr osobistych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rozwodowe, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, zaspokajanie potrzeb rodziny, ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, zgoda na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

Prawo medyczne

Reprezentacja i obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prawo dla lekarzy (odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna, reprezentacja przed sądami lekarskimi i sądami powszechnymi), prawo dla pacjentów (odszkodowania za błąd medyczny, dochodzenie roszczeń osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna dla pracodawców w zakresie sporów z pracownikami, konstruowanie aktów prawnych związanych ze świadczeniem pracy - umów o pracę, kontraktów menedżerskich, przygotowywania umów dotyczących zakazu konkurencji, regulaminów pracy oraz wynagradzania, a także innych aktów wewnątrzzakładowych, ubezpieczenia społeczne w ZUS, KRUS, emerytury, renty, zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne

Prawo nieruchomości

Udział w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, sporządzanie i opiniowania projektów umów w zakresie obrotu nieruchomościami, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste

Zapraszamy do kontaktu

Konsultacje online

Napisz aby uzyskać szczegóły

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu poprzez FB

Dziękuję
Błąd wysłania-wyślij ponownie!