„Sprawiedliwość działa na podobieństwo październikowego słońca: kiedy jest, grzeje nawet przy wczesnych mrozach, a kiedy jej nie ma, ziębi człeka nawet pośród najgorętszego popołudnia.”
Krakowskie baśnie i legendy: Kiedy zmartwychwstanie sprawiedliwość w Osieku?

„A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?”
Cyrus II Wielki

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”
Johann Wolfgang Goethe

 

Klaudia Dylicka, prawniczka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Za swoją pracę dyplomową pt. „Transplantacja – aspekt karnoprawny.” otrzymała ocenę celującą. W latach 2018/2019 uczestniczka programu Erasmus+ na University of Lincoln w Anglii. Studentka Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 r. aplikantka radcowska OIRP w Warszawie.  Autorka publikacji prawnych, takich jak Zakres zastosowania aktów międzynarodowych w procesie interpretacji krajowych przepisów karnych na tle przestępstwa handlu ludźmi. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 października 2017 r., III KK 103/17”, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019(5), str. 78.

klaudiadylicka@dylickakancelaria.pl

 

 

  

Zapraszamy do kontaktu

Konsultacje online

Napisz aby uzyskać szczegóły

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu poprzez FB

Dziękuję
Błąd wysłania-wyślij ponownie!