„Sprawiedliwość działa na podobieństwo październikowego słońca: kiedy jest, grzeje nawet przy wczesnych mrozach, a kiedy jej nie ma, ziębi człeka nawet pośród najgorętszego popołudnia.”
Krakowskie baśnie i legendy: Kiedy zmartwychwstanie sprawiedliwość w Osieku?

„A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?”
Cyrus II Wielki

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”
Johann Wolfgang Goethe

 

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm medycznych, w tym SPZOZ, specjalistycznych gabinetów lekarskich, a także szpitali i przychodni.  Oferujemy doradztwo i pomoc prawną przy tworzeniu, przekształcaniu lub likwidacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą, rejestrację praktyki indywidualnej lub grupowej, pomoc prawną w zakresie kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia i bieżącą obsługą podmiotów leczniczych. Zajmujemy się także przygotowywaniem Regulaminów Organizacyjnych oraz kontraktów zawieranych z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem w podmiotach leczniczych, reprezentacją podmiotów medycznych w postępowaniu sądowym i przedsądowym wszczynanych przez pacjentów w związku z wystąpieniem tzw. błędów medycznych, doradztwo prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, sposobu jej przechowywania i udostępniania oraz związaną z tym ochroną danych osobowych.

 

  

Zapraszamy do kontaktu

Konsultacje online

Napisz aby uzyskać szczegóły

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu poprzez FB

Dziękuję
Błąd wysłania-wyślij ponownie!